Bakit Mahalagang Isulong ang Wikang Filipino

Tanong

Bakit mahalagang isulong ang wikang filipino?

Sagot

Sinasabing ang wika ay isa sa mga yaman ng bansa. At ang wikang Filipino ay maituturing na mahalagang yaman ng Pilipinas. Ang wikang ito ay natatangi sa atin at nagsisilbing pagkakakilanlan natin saanmang panig ng daigdig tayo magtungo.

Mahalaga rin na isulong at paunlarin ang wikang Filipino sapagkat nagiging daan rin ito upang makamit ang inaasam na pagsulong ng bayan. Ang wikang Filipino ay likas sa bawat Pilipino kaya naman kung magkakaunawaan ang bawat isa gamit ang wikang ito, ay hindi malabong makamtan natin ang ating mga adhikain bilang isang bansa. Sa pamamagitan ng wika, magkakaroon ng tulay ang bansang Pilipinas patungo sa pag-unlad na inaasam.