Bakit Naging Tanyag si Julius Caesar

Tanong

Bakit naging tanyag si julius caesar?

Sagot

Bagaman isang kilalang mandirigma, higit na naging tanyag si Julius Cesar dahil sa kaniyang pagiging malapit sa masa at pagiging makatao. Nang mapagtagumpayan ang digmaan sa Roma, nakilala ng mundo ang kaniyang uri ng pamamahala dahil mas pinairal niya ang kabutihan at nagkaroon ng puso para sa mahihirap.

Pinatawad niya ang kaniyang mga kaaway. Tinanggap niya rin ang mga plebeian o mga payak na mamamayan upang makapasok sa senado at makapaglingkod sa bayan. Binago niya ang sistema ng pagbubuwis at nagbigay ng hanapbuhay sa maraming nasasakupan. Higit sa lahat, ay iniahon niya ang mga mahihirap sa pagkalimot sa mga utang nito sa pamahalaan.
julius caesar bakit nga ba talaga siya naging tanyag ipaliwanag