Pananaliksik

Abstrak – mga halimbawa, kahulugan at katangian.