Ang halaga ng ating wika sa buhay

Ang halaga ng ating wika sa buhay

sa lahat ng bagay sa mundo, nagsisimula ito sa wika.

Go back to: Gamit Ng Wika Sa Lipunan

Sunod Na Larawan:
tuklasin ang iba't ibang paraan para magamit ang wika


Posts You Might Like

  • Linggwistikong Komunidad

    Isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng kultura at kasaysayan ng isang lugar ang wika. Ito ang nagsisilbing tatak at simbolismo …
  • Talumpati Tungkol Sa Teknolohiya

    Sino sa atin ang makapagsasabi na ang mga bagay na nakakamangha na sa pelikula lang natin nakikita ay magkakaroon pala …
  • Talumpati Tungkol Sa K12

    Ang programa ng K-12, pinag-aralan at napapanahon nga ba o sadya lamang minadali at kulang sa kahandaan? Isa sa mga …