Ang halaga ng ating wika sa buhay

Ang halaga ng ating wika sa buhay

sa lahat ng bagay sa mundo, nagsisimula ito sa wika.

Go back to: Gamit Ng Wika Sa Lipunan

Sunod Na Larawan:
tuklasin ang iba't ibang paraan para magamit ang wika