tuklasin ang iba’t ibang paraan para magamit ang wika

tuklasin ang iba't ibang paraan para magamit ang wika

pilitin nyo lang intindihin, dahil talagang hindi mo maipagkakait na napaka importante ng wika.

Go back to: Gamit Ng Wika Sa Lipunan

Sunod Na Larawan:
Ang halaga ng ating wika sa buhay