Kabanata 2: Si Crisostomo Ibarra (Buod) Noli Me Tangere

« Kabanata 1Kabanata 3 »

Magiliw na nakipagkamay si Kapitan Tiyago, kasama si Padre Damaso, sa mga bisita kabilang si Crisostomo Ibarra.

Namutla si Damaso nang makita si Ibarra. Magkaibigan kasi ang ama ni Ibarra. Nang kakamayan ni Ibarra si Damaso ay tumalikod ito.

Nakita ng Tinyente na kanina pa nakatitig sa kanila ang buong pangyayari. Tumungo naman si Ibarra sa Tinyente at sila naman ang nag-usap.

Hindi maipaliwanag na galak ang nadama ng Tinyente sa pakikipag-usap kay Ibarra na mula sa isang kilalang pamilya.

Sinabi ng Tinyente ang kabutihan ng ama ni Ibarra. Nang maghahapunan na ay inimbitahan naman ni Kapitan Tinong si Ibarra para sa isang salusalo kinabukasan.

« Kabanata 1Kabanata 3 »