Pag Usbong Ng Renaissance

Katanungan

Pag usbong ng renaissance.

Sagot

Ang pag-usbong ng agrikultura ay ang pag-usbong din ng renaissance. Lumago ang agrikultura dahil sa makabagong pamamaraan at kagamitan sa pagpapatubo ng mga pananim. Tumaas ang produksiyon ng Europe at natugunan ang pangangailangan ng mga nasa Italy at iba pang bahagi ng Europe.

Lumago rin ang pananalapi noon dahil sa magandang takbo ng kabuhayan ng mga taga-Europe. Dahil mas maraming oportunidad, hindi na naging problema ang kabuhayan.

Sa kahit anong salik halos ay mayroong kapupulutan ng kabuhayan. Ang mga sulatin ay laganap dahil sa panitikan. Maging ang mga likhang sining ay isa rin sa mga ikinabubuhay ng mga mamamayan dahil tinatangkilik ito ng mga tao mula sa iba’t ibang panig ng kontinente at mundo.