Salik Sa Pagsibol Ng Renaissance Sa Italy

Katanungan

Salik sa pagsibol ng renaissance sa italy

Sagot

May iba’t ibang dahilan kung bakit sumibol ang renaissance sa Italy. Maliban sa magandang lokasyon nito na malapit sa Dagat Mediterranean, nasa Italy din kasi ang lahat ng makinarya sa pag-unlad.

Nasa Italy ang ilang matatalino at makakapangyarihang tao kabilang ang mga mahuhusay na pinuno. Ginamit ng mga ito ang kanialng husay at talino upang mapaunlad ang sektor ng agham, sakop ang arkitektura at agrikultura, at maging ang sining. Dahil doon, nakita ang kagalingan ng Italy na lumaganap sa buong Europe.

Maliban sa matatalinong tao, ang mga negosyante rin ang maituturing na isa sa mga dahilan ng renaissance sa Italy.

Ang kanilang mahusay na pagbebenta ng mga produkto at serbisyo ay nagdala ng kabuhayan sa mga taga-Europe at nagpaunlad sa kanilang ekonomiya.