Bakit Ayaw Labanan Ni Maritsa Ang Magkapatid Na Rama?

Katanungan

Tungkol sa kwentong “Rama At Sita” – Bakit ayaw labanan ni Maritsa ang magkapatid na Rama?

Sagot

Nang matalo ng magkapatid na Rama at Lakshamanan si Surpanaka, agad na tumakbo ito sa kaniyang kapatid na si Ravana. Dahil alam niyang malakas ang magkapatid, humingi rin siya ng tulong kay Maritsa.

Gayunman, hindi nakahingi ng tulong si Ravana kay Maritsa. Tumanggi ito sapagkat ayon kay Maritsa, mahirap daw labana ang magkapatid na Lakshamanan at Rama dahil kapanalig sila ng Diyos at naniniwala sila sa kabutihan.

Sa pilosopiya kasi ng India, ang mga ganitong gawi ay naayon sa kanilang mabuting paniniwala. At kapag nasa panig ng Diyos at kabutihan, ay mahirap mapatumba na naganap nga sa kuwento nina Rama at Sita.