Antas Ng Wika thumbnail

Ang tao ay nilalang na may pinakamataas na antas ng kaanyuang pisikal at intelektwal. Dahil dito tayo rin ay nabiyayaang ng kakayahan na makapag-pahiwatig ng ating mga saloobin gamit ang sari-saring uri ng wika. Wika na daan sa pagkakaisa, pakikisalamuha, pakikipagtalastasan at higit sa lahat, paglilinang ng katalinuhan ng buong sangkatauhan. Ang bawat indibidwal ay […] Read More

thumbnail

Ang ating buhay ay sadyang masalimuot at puno ng mga katanungan. Bukod pa rito, ay napakaraming mga pagsubok at dagok ang kailangan nating lampasan araw-araw. Mga pagsubok na kung hindi mahahanapan ng lunas ay puwedeng magpadapa at tumibag sa ating mga paniniwala. Tayo ay literal na nabibiyayaan ng pag-iisip na siyang gumagabay sa atin kung […] Read More

thumbnail Abstrak – Halimbawa at Kahulugan | Katangian – Sulatin

Ang pagsulat ay isa sa mga mabisang pamamaraan sa pakikipagkomunikasyon. Bahagi na ito ng ating kultura at akademya. Ito ay ginagamitan ng iba’t-ibang lenggwahe o wika, at pamamaraan o istilo ng isang manunulat. Sa pagsulat hindi lamang utak, papel at lapis ang kailangan. Nangingibabaw pa rin ang laman ng ating mga damdamin upang maiparating natin […] Read More

thumbnail mitolohiya

Ano nga ba ang mga katangian ng Mitolohiya? Ang kwentong mitolohiya ay isang malaking uri ng literatura na kung saan ang madalas na tinatalakay ng mga kwento ay mga diyos at diyosa at iba pang makapangyarihang nilalang. Kadalasan ito ay naka-ankla sa kultura, tradisyon, alamat at relihiyon ng isang rehiyon o bansa. Madalas, ang tinatahak […] Read More

thumbnail Halimbawa Ng Mitolohiya

Maaaring nakarinig ka na ng kwento mula sa iyong lolo at lola na nagpapaliwanag ng mga di-pangkaraniwang mga kaganapan tulad na lamang ng pagkabuo ng daigdig o di kaya naman kung saan nagmula ang sanlibutan. Madalas ang mga kakaibang kwento na ito ay naka-angkla sa alamat, kultura at relihiyon. Ang mga kwentong ito ay tinatawag […] Read More

thumbnail Paano Makatutulong Ang Lipunan Sa Pagkamit Ng Kaganapan Ng Pagkatao

Ang salitang lipunan ay tumutukoy sa pangkat ng mga tao na namumuhay sa isang lugar o pamayanan. Mayroong mga iba’t-ibang uri ng lipunan ang isang pamayanan. Binubuo ito ng mga grupo ng tao na may mga adhikain at pakay para sa kabutihan at ikauunlad ng isang indibidwal o ng isang organisasyon. Ang pamilya ang pangunahing […] Read More

thumbnail of Talumpati Tungkol Sa Ina

Ang ating mga ina ang tanglaw at nagbibigay ng liwanag sa bawat tahanan ninuman. Mga nanay ng tahanan na may busilak na puso at walang kondisyon kung magmahal hindi lamang sa kanilang mga anak, hanggang sa kanilang kabiyak sa buhay. Ang pagiging ina ay walang hanngang responsibiliad habang sila ay nabubuhay. Bukod tangi ang kanilang […] Read More

thumbnail of Talumpati Tungkol Sa Teknolohiya

Sino sa atin ang makapagsasabi na ang mga bagay na nakakamangha na sa pelikula lang natin nakikita ay magkakaroon pala ng ganap na katuparan sa ating makabagong panahon? Mga bagong teknolohiya na tunay na nakakalula at kamangha-mangha. Saan mang sulok ng daigdig, mayaman o mahirap mang bansa, lahat ay gumagamit na ng makabagong pamamaraan ng […] Read More

thumbnail of Talumpati Tungkol Sa Pag-aaral

Ang pag-aaral at pagkakaroon ng edukasyon ay siyang tunay na kayamanan na kailanman ay hindi mapag-iiwanan. Walang ibang pinapangarap ang isang magulang kung hindi ang mapag-aral ang kanilang mga anak na kalaunan ay inaasam rin na makapagtapos at maging isang produktibong nilalang. Isang katuparang ganap na makita mo ang iyong mga anak na masigasig at […] Read More

thumbnail of Talumpati Tungkol Sa Ekonomiya

Ang paglago at pagiging matatag na ekonomiya ng isang bansa ay palatandaan ng pagkakaroon ng progresibong aspetong pananalapi, kalakaran, produksyon at higit sa lahat ay sa antas at kalidad ng pamumuhay ng mga mamamayan sa isang bansa. Kabilang ang ating bansang Pilipinas sa mga tinatawag na “third world country”. Tayo ay nabibilang sa kategorya ng […] Read More