Tula Tungkol Sa Pamilya

ang kahalagahan ng pamilyaPamagat: “Kanlungan”

I.

Paano ko nga ba makalilimutan

Ang napakainit na bisig ng aking mga magulang

Na siyang aking naging kanlungan

magmula ng ako ay isinilang

II.

Tuwing ikinukwento ng aking mahal na ina

Ang mga panahon na ako ay kanyang inaaruga

Pawing ngiti lamang ang nakikita sa labi niya

At maging sa kanyang mga mata


III.

Akin ding inaaalala kung paano ako alagaan ni ama.

Na walang kasing higpit at bibihirang tumawa

Tuwing ako’y umiiyak dahil sa mga kalaro

Nandoon siya upang akoy’ patawanin gamit ang kanyang mga biro.

IV.

Ngayon ako’y malaki na at ang aking magulang ay matatanda na,

Ako naman ang magsisilbing kanlungan nila.

Dahan-dahang susuklian ang mga kabutihan,

At di magsasawang sila ay pagsilbihan.

Ang tulang ito ay nagsasalamin sa kwento ng isang tao, magmula sa kanyang pagkabata hanggang sa siya ay tumatanda na.

Kinuwento sa tula kung papaano siya inaruga at itinaguyod ng kanyang mga mapagmahal na mga magulang.

Ito rin maikling tulang ito ay sumasalamin sa mga pagbabago ng isang tao, habang tumatanda.