Bakit Nagbago ang Uri ng Pamumuhay ng mga Kabataan

Tanong

Bakit nagbago ang uri ng pamumuhay ng mga kabataan?

Sagot

Lahat ng bagay sa mundo ay dumaraan sa pagbabago, mapabuti man o mapasama. Ngunit sa panahon ngayon, unti-unti na ring nagbabago ang pamumuhay ng mga kabataan. Ang isa sa mga maituturing na pinakamalaking dahilan ay ang pag-usbong ng teknolohiya.

Binago nito ang uri ng pamumuhay ng kabataan dahil mas pinadadali nito ang maraming bagay. Mas madaling magpahayag ng saloobin. Mas madali na ring magsaliksik at bumuo ng mga kaibigan. Maging ang libangan ay binago na rin ng teknolohiya. Hindi na gaanong aktibo ang mga kabataan dahil nakatutok na lamang sa gadgets.

Gayunman, hindi naman maituturing na puro negatibo lamang ang nagiging epekto nito sa mga kabataan dahil mahalaga rin ang teknolohiya sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng mundo.