mga halimbawa ng etnolek

mga halimbawa ng etnolek

Napakagandang word nito. Sino suma-sangayon sakin? <3

Go back to: Barayti Ng Wika

Sunod Na Larawan:
mga halimbawa ng sosyolek
mga halimbawa ng pidgin


Posts You Might Like