Makatuwiran Ba Ang Kaniyang Naging Desisyon, Sumasang-Ayon Ka Ba Sa Naging Desisyon Ni Liongo? Ipaliwanag

Katanungan

Tungkol sa mitolohi “Liongo” – makatuwiran ba ang kaniyang naging desisyon, sumasang-ayon ka ba sa naging desisyon ni liongo? Ipaliwanag

Sagot

Hindi naging madali ang ginawang desisyon ni Liongo sa kuwento. Mahirap ang maging hindi makasarili ngunit ito pa rin ang nanaig kay Liongo.

Sa aking pagtataya, naging makatuwiran ang pasya ni Liongo. Inisip niya ang mga taong maaaring madamay kaya mas pinili niya na lamang na huwag paghigantihan ang kaniyang pinsan na si Haring Ahmad.

Batid niyang hindi wasto ang pagganti kaya naman mas pinili na lamang niyang lumayo. Nagtungo na lang siya sa Watwa (isang kagubatan sa kuwento). Doon ay nanirahan siya kasama ang isang grupo ng mga tao at namuhay ng mas mapayapa.

At kahit na kalaunan sa kuwento ay may masamang mangyayari kay Liongo, mas katanggap-tanggap pa rin ito kaysa sa gumanti.