Paano Makatutulong Ang Lipunan Sa Pagkamit Ng Kaganapan Ng Pagkatao

tulong ng Lipunan Sa Pagkamit Ng Kaganapang taoAng salitang lipunan ay tumutukoy sa pangkat ng mga tao na namumuhay sa isang lugar o pamayanan. Mayroong mga iba’t-ibang uri ng lipunan ang isang pamayanan.

Binubuo ito ng mga grupo ng tao na may mga adhikain at pakay para sa kabutihan at ikauunlad ng isang indibidwal o ng isang organisasyon. Ang pamilya ang pangunahing yunit ng isang lipunan.

Binubuo ito ng mga miyembro ng isang mag-anak na nauuri bilang isang payak o extended na pamilya. Ang payak na pamilya ay binubuo ng nanay, tatay at mga anak. Ang extended naman ay binubuo ng mga miyembro ng payak na pamilya at ng lolo, lola, tiyo, tiya o mga pinsan.

Bilang isang Kristiyanong bansa ang Pilipinas, ang bawat miyembro ng pamilya ay malapit sa isa’t’-isa. Dahil dito ay karamihan sa mga Pilipino ay kasama pa ang kanilang mga magulang sa kanilang tahanan kahit sila ay may mga kanya-kanya ng mga pamilya.

Ang Lipunang Pangrelihiyon

Ito ay tumutukoy sa mga aktibong organisasyon sa ating lipunan na ang mithiin ay ang tumulong sa espiritwal na aspeto ng isang indibidwal. Bawat sekta sa ating lipunan ay may mga pangunahing programa na nakatuon para kagandahang asal at moral ng mga mamamayan.

Ang mga organisasyong gaya ng mga Marriage Encounter, Catholic Women’s League, National Bible Society at iba ay aktibo para sa paghubog sa kabutihang asal ng mga indibidwal lalo na ang mga milenyal.

Ang pagkakaroon ng kabutihang asal at takot sa Panginoon ang siyang nagiging sandata at daan para sa pagkakaroon ng isang tahimik at mapayapang uri ng pamayanan.

Ang pagkakaroon ng tahimik na pamayanan ay kaaya-ayang tirahan ng ninuman at nagdudulot ito ng maganda at positibong pananaw sa buhay.

Lipunang Pangkultural

Ang bawat lugar ay may kultura na kinalakihan, kultura na siyang sumasalamin sa bawat pagkatao ng isang nilalang. Mahalaga sa bawat pamayanan ang gating kultura.

Napakalaki ng bahagi ng kultura sa pagkatao ng bawat indibidwal. Saan mang dako ng mundo tayo mapadpad sa pamagitan ng ating kultura ay dito tayo nakikilala.

Halimbawa na dito ay ang pagiging masipag, matiyaga, at matatag na bahagi ng kultura nating Pilipino na hinahangaan saan mang dako ng mundo.

Kulturang Pang-Politikal

Barangay ang pinakamaliit na pangkat ng isang pamayanan. Sa barangay rin nag-uumpisa ang pinakamaliit na organisasyon ng kulturang pang-politikal. Mahalaga sa bawat tao ang mga organisasyong pang-barangay. Dito nag-uumpisa na mahubog ang karakter ng mga kabatataan upang maging mga kabataang lider.

magbigay ng tulong ng lipunanHalimbawa nito ay ang pagkakaroon ng Sangguniang Kabataan na kung saan ay mga kabataan ang hinahasa para bumuo ng mga proyekto para sa pag-unlad ng kanilang mga barangay. Ito rin ang unang hakbang upang ang mga kabataan ay matuto at maintindihan kung anong uri ng politika mayroon tayo upang ito ay magamit para sa kanilang kinabukasan.

Masalimuot man at marumi ang uri ng politika na mayroon tayo, isa pa rin ito sa mga uri ng lipunan na maipagmamalaki natin dahil sa dala nitong pagkakaisa sa ating mga Pilipino.

Ang lipunan ay mahalaga, higit pa sa anumang salapi. Ang lipunan na ating tinitirahan at ang lipunang tumutulong sa paghubog sa bawat aspeto ang tumutulong sa paghubog ng ating kanya-kanyang pagkatao.