Paano Nakakaapekto ang mga Isyung Pang Ekonomiya sa Pamumuhay ng mga Pilipino

Tanong

Paano nakakaapekto ang mga isyung pang ekonomiya sa pamumuhay ng mga pilipino?

Sagot

Ang ekonomiya ay salamin at simbolo ng estado ng pamumuhay ng isang bansa. Dito mababatid kung maunlad o may suliraning hinaharapa ng isang bansa. Kaya naman nakaaapekto ito sa pamumuhay ng mga mamamayan katulad ng mga isyung kinahaharap ng Pilipinas.

Nagiging balakid ang mga isyung may kinalaman sa ekonomiya sa mga Pilipino higit kung ito ay tungkol sa presyo ng bilihin, dami ng trabaho, o paghina ng panalalapi ng bansa. Kapag tumataas ang presyo ng mga produkto at serbisyo, maraming Pilipino ang mahihirapang makakuha nito. Kapag walang trabaho, marami ang walang kita at mas mahihirapang makabili ng mga pangangailangan sa araw-araw.