Paano Pinatunayan Nina Rama At Sita Ang Kanilang Pagmamahalan

Tanong

Tungkol sa kwentong “Rama At Sita” – Paano pinatunayan nina rama at sita ang kanilang pagmamahalan?

Sagot

Walang duda na wagas ang pagmamahalan nina Rama at Sita. Magkasama nilang hinarap ang parusa nang ipatapon sila sa isang gubat. Naging matatag din ang samahan nila at ipinagtanggol ang isa’t isa sa higante.

Si Sita naman ay inalok ni Ravana na maging reyna at bibigyan ng limang libong alipin. Ngunit hindi ito tinanggap ni Sita at itinulak si Ravana.

Habang ang kaniyang asawang si Rama naman ay ginawa ang lahat upang maipagtanggol at muling makuha ang kaniyang asawa. Hinarap niya ang lahat ng pagsubok at kapahamakan para sa asawa bilang patunay ng kanilang pagmamahalan.