Pagkakatulad Ng GNI At GDP

Tanong

Pagkakatulad ng GNI at GDP?

Sagot

Kahit dalawang magkaibang konsepto ang Gross Domestic Product (GDP) at Gross National Income (GNI), makikita rin ang pagkakatulad nito sa ilang aspekto.

Una, pareho itong sumusukat sa kita ng mga mamamayan ng isang bansa. Tinitingnan sa GDP at GNI ang market value ng mga nagawang produkto at serbisyo. Ikalawa, magkatulad rin itong sinusukat ng taunan sa isang bansa.

Panghuli, ang GDP at GNI ay ginagamit ding indikasyon kung maganda ba ang pagkakalikha ng mga serbisyo at produkto ng isang bansa. Mahigpit itong binabantayan ng pamahalaan upang malaman kung mayroon bang sulirnanin pagdating sa paglikha ng mga produkto o serbisyo at agad na magawan ng paraan.