Pangangailangan At Kagustuhan

ang pagkakaiba ng pangangailangan at kagustuhanSa pagkamit at pagkakaroon ng mga material na bagay sa buhay, likas sa ugali ng bawat tao ang pagkakaroon ng mga hilig at kagustuhan ng walang hangganan.

Ito ang natural na gawi ng bawat indibidwal na hindi natin maitatanggi sa ating lipunan. Nawawalan tayo ng pagpapahalaga sa kung ano ang meron tayo, dahil sa paghahangad pa ng mga bagay na wala pa sa atin.

Halimbawa ng mga Pangangailangan

Upang mabuhay ang bawat nilalang, kailangan natin ng pagkain, damit at tirahan. Mahalaga ang bawat isa dito. Sa tatlong pangunahing pangangailangan ng tao, ang pinakaimportante ay ang pagkain. Walang tao o bansa na uunlad kapag may mamamayan na mahina ang pangangatawan. Magiging produktibo lamang ang isang indibidwal kapag may malusog itong pangangatawan.

Pangalawa ay ang tirahan. Ito ang nagbibigay sa atin ng proteksiyon sa lamig, ulan at init ng panahon. Ang pagkakaroon ng kahit na payak lamang na uri ng tahanan ay napakahalaga para magkaroon tayo ng pahinga matapos ang isang mahabang araw ng mga gawain.


Pangatlo ay damit o kasuotan. Hindi lamang ito saplot sa ating katawan para hindi tayo kahiya-hiya, bagkus ito rin ay tumutulong para maging malinis tayo at malayo sa anumang uri ng karamdaman.

Halimbawa ng mga Kagustuhan

Bukod sa mga pangangailangan, tayo rin ay may mga bagay na gustong mabili at makamtan sa buhay. Mga material na bagay na nagbibigay satin ng dagdag na moral, inspirasyon, kasiyahan at satispaksyon sa buhay.

halimbawa ng pangangailangan at kagustuhanHalimbawa nito ay ang pagkakaroon ng magarang sasakyan, malaking bahay, mamahaling alahas, imported na alagang hayop, pagsusuot ng mga branded na damit at iba pa.

Ang mga iba naman ay hindi tumitigil sa pagpapataas ng antas ng kanilang pinag-aralan o di kaya naman ay namamasyal sa mga malalayong lugar. Ang mga luho ay mga bagay na kahit na wala ay puwede tayong mabuhay ng maayos at masaya.

Hindi masama ang pagkakaroon ng luho o karagdagang kagustuhan sa buhay. Ang mahalaga ay dapat nating unahin ang mga bagay na mas nakakaapekto sa ating buhay.