Sino Sino Ang Itinuturing Na Kabilang Sa Pangkat Ng Bourgeoisie

Katanungan

Sino sino ang itinuturing na kabilang sa pangkat ng bourgeoisie?

Sagot

Sa panahong medieval France, itinuturing na bourgeoisie ang mga propesyonal na middle class at ang mga negosyanteng nagkaroon ng impluwensiya sa mga politiko at nagbigay ng pagbabago sa kanilang ekonomiya.

Ang mga middle class o panggitnang uri ng mga propesyonal ay kinabibilangan ng mga manggagamot o doktor, mga manunulat at nobelista, mga artisan o mga tagalikha ng mga gamit pang-dekorasyon, banker o may-ari ng bangko, mga abogado, at mga mangangalakal.

Karaniwan ding dahil sa kanilang magandang katayuan sa buhay at trabaho, ang mga bourgeoisie ay kumikita ng malaki at itinuturing na mayayaman at makakapangyarihan kahit walang anumang posisyon sa pamahalaan.