Talumpati Tungkol Sa Kabataan

mahabang halimbawa ng talumpati tungkol sa kabataanSa buhay ng isang tao ang pagiging bata ang pinakamasaya sa lahat. Maging sa aking karanasan ito rin ang aking pinakagusto at hindi malilimutan. Masaya ang maging bata. Wala kang alalahanin sa buhay.

Umiikot ang yong oras sa laro, pakikipagbarkada at paggawa ng simpleng gawaing pambahay. Ito yong mga panahon na kahit kain tulog lang ang gagawin mo ay hindi ka nababahala, dahil nakasalalay pa lahat kina tatay at nanay.

Kung aking babalikan ang panahon ng aking kabataan, mas malayong pinagpala ang henerasyong kasalukuyan. Maganda at progresibo ang uri ng pamumuhay na mayroon kayo ngayon. Maraming programa ang ibinibigay ng ating pamahalaan na nagbibigay pabor sa inyong mga kabataan.

Kung sa edukasyon ang ating pag-uusapan ay hindi na tayo mahuhuli pa sa hanay ng ating mga karatig bansa. Maging sa mga aspeto ng mga bokasyonal na pangkabuhayan ay mayroon na tayong mga pagpipilian. Nakalatag na halos lahat ng oportunidad sa inyong mga harapan, nasa inyo nalang aksiyon na kinakailangan.

Kung sa inyong mga kabataan ito ang pinakamasaya na yugto ng buhay ninyo, sa mga magulang ito ang kabaligtaran. Sa mga panahon na ito lumlabas ang pagkakaiba-iba ng asal ng isang bata. Dito nagkakasalungat ang paniniwala ng bata sa matanda. Mahabang pasensiya at malawak na pang-unawa ang tanging sandata ng mga magulang na kagaya ko.

Ang bawat tagumpay ng isang bata ay nakasalalay sa patnubay ng kanyang mga magulang. Napakalaki ng ginagampanan na responsibilidad sa paghubog ng mga magulang sa murang kaisipan ng isang kabataan. Ang pagbagsak at tagumpay ng mga ito ay nakaatang sa kanilang mga balikat.


Sa inyong mga magulang, gabayan po ninyo sila. Imulat ninyo sa kanila ang pagpapahalaga sa lahat ng bagay na mayroon sila ngayon. Iparamdam ninyo na lagi kayong nasa kanilang mga likuran at handang umagapay sa anumang pagsubok na darating sa kanila.

Sa inyong mga kabataan tulungan ninyo ang inyong mga sarili. Maging produktibo kayo at samantalahin ang lakas ng inyong mga pangangatawan at talas ng kaisipan. Marami kayong maiaambag at mapapatunayan sa ating lipunan kung gugustuhin ninyo.

Samantalahin ninyo at huwag pakawalan ang lahat ng mga pagkakataon na darating sainyong mga buhay. Mag-aral kayo at pilitin niyong tapusin at abutin kung ano man ang gusto ninyong makamtan. Totoong masarap maging bata pero kaakibat nito ay mayroon rin kayong mga obligasyon na dapat gawin para sa inyong mga sariling kapakanan.

Hindi lingid sa inyong mga kaalaman ang nanyayari sa loob at labas ng ating lipunan. Kadalasan ang sangkot ay mga kabaro ninyo, mga menor de edad kung tawagin. Maging alerto tayo sa mga kaganapan sa ating kapaligiran. Magmatyag tayo at huwag makisali sa mga bagay na alam natin ay mali. Droga ang isa sa mga pinamasilan na isyu ng ating lipunan. Pilitin nating huwag masasangkot dito.


Maging mapanuri tayo sa mga uri ng mga kaibigan na ating pakikisamahan. Lagi ninyong isa-isip na kung ano ang kasiraan ng inyong kabataan ay dala dala ninyo hanggang sa inyong pagtanda.

Habang bata pa kayo ay bumuo kayo ng mga pangarap. Pangarap na magiging gabay at susundan ninyo para magsilbing inspirasyon sa inyong magandang hinaharap. Bumuo kayo ng mga alaala at mga magagandang karanasan na babaunin ninyo at ipagmamalaki sa inyong pagtanda.

halimbawa ng maikling talumpati tungkol sa kabataan tagalogDahil sa inyong pagtanda ang mga karanasan ng inyong kabataan ang pinakamasarap na sariwain at ipamahagi sa mga susunod pa na salin lahi. Sinasabi ko ito sa inyo dahil ako mismo ang aking karanasan sa aking kabataan ang aking pinakatangi- tanging alaala na nagbibigay ngiti sa aking mga labi tuwing ito ay aking sinasariwa.

Saan mang bansa, anumang uri ng lipunan, ang kabataan ang mga inaasaha na pag-asa tungo sa magandang kinabukasan.