Ano Ang Naging Kilos At Gawi Ni Liongo

Katanungan

Ano ang naging kilos at gawi ni liongo?

Sagot

Sa kuwento/ mitolohiya ni Liongo, nagpakita siya ng iba’t ibang katangian na kahanga-hanga at nagbibigay ng inspirasyon sa marami.

Una, nagpakita siya ng kalakasan at pagiging alerto. Nang pahirapan at ikulong siya ng pinsang si Haring Ahmad, nakagawa siya ng paraan upang makatakas dito. Napagwagian niya ang labanan sa pagitan niya at ng mga Wagala.

Ikalawa, nagpamalas siya ng malasakit sa iba nang piliin na lamang magpakalayo kaysa gantihan ang kaniyang walang pusong pinsan. Alam niyang maraming madadamay sa oras na pagdanakin niya ang dugo, kaya naman tumira na lamang siya sa gubat.

Panghuli, ipinakita niya ang pagmamahal sa kaniyang pamilya. Gayunman, bandang huli ay napatay siya ng sarili niyang anak.