Bakit Ubasan Ang Tagpuan Sa Parabula

Katanungan

Tungkol sa “May Ari Ng Ubasan” – bakit ubasan ang tagpuan sa parabula?

Sagot

Isang bahagi ng mga kuwento tungkol sa pananampalataya ang parabola tungkol sa mga Manggagawa sa Ubasan. Ngunit maliban sa aral na hatid nito, mayroon ding simbolo o talinghaga kung bakit sa ubasan naganap ang kuwento.

Dahil kuwento mula sa Bibliya ang parabula, kailangang konektado sa pagiging sagrado ang bawat eksena, kabilang ang ubasan. Itinuturing noong unang panahon na simbolo ng karangyaan ang ubas. Sa seremonya rin ng pari na hango sa Huling Hapunan, ang alak ang kumakatawan sa dugo ng Panginoon.

Ang alak na iyon ay gawa sa ubas na pangunahing produktong kinukuha ng mga manggagawa sa ubasan kung saan nagpakita rin ang Panginoon.