Gamit Ng Wika Sa Lipunan

tuklasin ang iba't ibang paraan para magamit ang wikaAng wika ay napakaimportante sa buhay ng bawat tao. Isipin mo ang isang lipunan o pamayanan na walang wikang gamit. Hindi ba’t ang mga mamamayan ay magmimistulang mga hayop na nagsisipag-iyakan lamang. Bahagi ng paghubog at paglinang ng ating pagkatao ang wika.

Wika ang siyang unang lumabas sa ating bibig mula ng tayo ay unang magka-isip. Sa paglipas ng mga panahon at pagsibol ng iba’t-ibang uri ng henerasyon, ang wika ay nananatiling parte ng kasaysayan kultura at pamumuhay ng bawat indibidwal.

Ang Halaga Ng Wika

Napakahalaga ng wika sa ating pang araw-araw na pamumuhay. Bata, matanda, lalaki o babae, lahat ay may karapatang sibil upang maipahayag ang kani-kanilang mga saloobin. Wika ang siyang ating paraan para masabi natin kung gaano natin iniirog ang ating mga mahal sa buhay. Gamit din natin ito sa pakikipagsalamuha sa kapwa, sa kapaligiran at sa buong lipunang nasasakupan ng alta sosyedad.

Sa larangan ng musika, sining, at iba pang pagbibigay aliw sa kapwa, ang wika ang ating ginagamit na instrumento upang maipaabot ang ating mensahe para sa nakararami. Sa pagbibigay balita at impormasyon, wika rin ang ating gamit sa anumang larangan ng pang interaksyong sosyal.


Mundo man ito ng telebisyon, radyo, sosyal medya at maging ang mga pahayagan, ito ang ating natatanging lenggwahe ng pagkakaintindihan. Ang ugnayang pangkomunikasyon ay nagiging di imposible saang lugar ka man mapadpad.

Gabay natin ang wika ano mang antas at uri ng kinatatayuan mo sa buhay. Sa paaralan, tayo ay nagtatalastasan at nagpapalitan ng mga kuro-kuro gamit ang wika. Sa pagkamit ng hustisya at pagtatanggol sa karapatang pantao, wika rin ang ating armas upang ito ay ating makamtan.

Ang halaga ng ating wika sa buhaySa paghikayat ng turismo, negosyo at komersiyo ito rin ang ating panghalina mapalokal man o mapadayuhan. Wika ang ating gamit para ilarawan natin ang kagandahan ng ating kapaligiran.

Sa gitna ng digmaan na kung saan ang armas ay baril, kanyon, bomba at iba pa, wika pa rin ang pinakamalakas na sandata. Napahuhupa ang maingay, napakakalma ang di mapakali at napagkakaaayos ang mga may hidwaan. Simpleng away man o gusot, mayaman man o mahirap, walang bagay na hindi nadadaan sa mabubuting usapan. Instrumento ngang tunay ang wika, maging sa pinakamasalimuot man o pinakamasayang kaganapang nangyayari sa ating buhay.

Magkaroon man ng iba’t-ibang dimensiyon, uri at barayti ang ating wika, habang buhay itong magiging simbolo at tatak ng ating pagkatao na laging magpapaalala na lahat tayo ay pantay sa pag-gamit ng ating wika.