Talumpati Tungkol Sa Kalikasan

maikling talumpati tungkol sa kalikasan tagalogNarito ako ngayon upang talakayin ang mga hindi nawawalang isyu na tungkol sa kalikasan. Napakalaki ng pangangailangan ng tao sa kalikasan.

Ang tubig na ating iniinum, karne, gulay, isda at iba pang pagkain na hinahain sa ating mesa, at ang mga materyales na ginagamit sa paggawa ng ating mga kabahayan ay nagmumula lahat sa kalikasan.

Bukod sa pagpunan sa ating mga pangunahing pangangailangan, kalikasan din ang ating pinagkukuhanan ng mga iba-ibang mineral at sangkap upang gamitin sa paggawa ng produkto na ikinakalakal ng ating bayan tulad ng tela, alahas at bakal. Bagkus, nararapat lamang na ating pahalagahan ang ating pinagkukuhanan ng mga likas na yaman.

Iwasan ang maging mapagsayang sa kahit anong yaman na kinukuha sa kaliksanan. Maaari kayong magsimulang tumulong sa pamamagitan ng pagpatay ng ilaw tuwing hindi ito ginagamit. Sa paraang ito lamang ay makakatulong kayong mapapababa ng carbon na ibinubuga ng mga planta ng kuryente.

Isa pang simpleng paraan ay ang paggamit ng baso tuwing nagsisipilyo upang makatipid ng konsumo ng tubig. Sa sangkaestudyantehan, huwag sayangin ang papel. Kung maaari ay gumamit ng scrap paper upang mabawasan ang pagputol ng puno.

Bukod sa pagtitipid ng tubig at iba pang yaman galing kalikasan, importante rin na maging mapalinis. Maaaring gas-gasan na ang mga katagang “huwag magtapon ng basura kung saan-saan” ngunit ito sana ay inyong isapuso dahil ang bawat pakete ng pagkain o ng kung ano mang prinosesong produkto ay naiipon at bumabara sa mga estero, ilog at iba pang daluyan ng tubig.


Hindi lamang pagbabara ng mga kanal ang naidudulot ng iresponsableng pagtatapon ng basura sapagkat maaari rin itong maging mitya ng buhay ng mga halaman at mga hayop na nakatira sa mga ilog, dagat, sapa at iba pang anyong tubig.

Kung tutuosin ay napakaraming mumunting paraan upang makibahagi sa pagtulong sa ating Inang Kalikasan. Ang nakalulungkot lamang ay tila maraming bata at matanda ang walang inisiatibo upang mabago ang kasalukuyang sitwasyon ng ating kapaligiran.

halimbawa ng mahabang talumpati tungkol sa kalikasanBukod pa sa pagkikibit-balikat ng nakakarami, nakakadagdag rin sa problema ang patuloy na pag-abuso ng mga may kapangyarihan, lalo na ang ilang mga may-ari ng minahan at pabrika.

Maging isang mabuti at proaktibong taga-pagtanggol ng kaliksan. Sa bawat pagkakataon, gumawa ng mga hakbang upang maging mas kaaya-aya ang iyong lugar na ginagalawan.

Buksan ang inyong mga mata at patalasin ang inyong isipan upang malaman ang mga maaari ninyong gawin upang makatulong sa pagresolba ng isyu na ito.