Tama Ba ang Naging Hatol ng Kuneho sa Suliranin ng Tigre at ng Lalaki Bakit

Tanong

Tama ba ang naging hatol ng kuneho sa suliranin ng tigre at ng lalaki? bakit?

Sagot

Sa aking palagay, ay wasto ang naging hatol ng kuneho sa tigre at sa lalaki. Una, naging pantay ang pagtingin niya sa bawat ng anggulo ng mga pangyayari. Dahil dito, nalaman niya ang buong katotohanan.

Ikalawa, nararapat lamang na ibalik ang tigre sa kaniyang kinalalagyan dahil lumalabas na wala siyang utang na loob sa taong tumulong sa kaniya. Panganib pa ang isinukli niya sa kaniyang tagapagligtas. Kung nagawa iyon ng tigre sa isang nilalang na nagpakita sa kaniya ng kabutihan, hindi malabong gawin rin niya sa iba at makapagdala ng panganib sa iba, kaya marapat lamang na siya ay maparusahan na.