halimbawa pangunahing tungkulin ng pamahalaan ayon sa konstitusyon

halimbawa pangunahing tungkulin ng pamahalaan ayon sa konstitusyon

Sa kabuuan, ang bawat kasapi ng pamahalaan ay mayroong mahalagang obligasyon na dapat gampanan. Responsibilidad ng bawat tao na magbigay ng positibong aksiyon o tugon sa lahat ng mga benipisyo na ibinibigay ng pamahalaan.

Go back to: Tungkulin Ng Pamahalaan

Sunod Na Larawan:
tungkulin ng pamahalaan sa karapatang pantao


Posts You Might Like

  • Gamit Ng Wika Sa Lipunan

    Ang wika ay napakaimportante sa buhay ng bawat tao. Isipin mo ang isang lipunan o pamayanan na walang wikang gamit. …
  • Tungkulin Ng Pamahalaan

    Sa isang bayan o teritoryo, mayroon isang organisasyon na namumuno at nagpapalakad ng mga batas. Ang tawag dito ay pamahalaan. …
  • Dahilan Ng Paglakas Ng Bourgeoisie

    Katanungan Dahilan ng paglakas ng bourgeoisie? Sagot Makapangyarihan na ang mga bourgeoisie ngunit patuloy na lumakas ang mga ito noong …