halimbawa pangunahing tungkulin ng pamahalaan ayon sa konstitusyon

halimbawa pangunahing tungkulin ng pamahalaan ayon sa konstitusyon

Sa kabuuan, ang bawat kasapi ng pamahalaan ay mayroong mahalagang obligasyon na dapat gampanan. Responsibilidad ng bawat tao na magbigay ng positibong aksiyon o tugon sa lahat ng mga benipisyo na ibinibigay ng pamahalaan.

Go back to: Tungkulin Ng Pamahalaan

Sunod Na Larawan:
tungkulin ng pamahalaan sa karapatang pantao


Posts You Might Like