halimbawa pangunahing tungkulin ng pamahalaan ayon sa konstitusyon

halimbawa pangunahing tungkulin ng pamahalaan ayon sa konstitusyon

Sa kabuuan, ang bawat kasapi ng pamahalaan ay mayroong mahalagang obligasyon na dapat gampanan. Responsibilidad ng bawat tao na magbigay ng positibong aksiyon o tugon sa lahat ng mga benipisyo na ibinibigay ng pamahalaan.

Go back to: Tungkulin Ng Pamahalaan

Sunod Na Larawan:
tungkulin ng pamahalaan sa karapatang pantao


Posts You Might Like

  • Halimbawa Ng Sanhi At Bunga

    Ang sanhi at bunga ay kapag ang isang kaganapan (sanhi), maging mabuti man o masama ay merong kahihinatnan (bunga). Tandaan, …
  • Lipunang Sibil

    Ang gobyerno ay hindi ginawa para maibigay ang lahat ng pangangailangan ng bawat indibidwal. Kung hindi sapat, kadalasan ay kulang …
  • Kabihasnang Shang

    Ang dinastiya ng Shang ang unang pangkat ng mga dayuhang katutubo na nanirahan sa may ibabang bahagi ng ilog Dilaw …