Ano Ang Kahulugan Ng Renaissance

Katanungan

Ano ang ibig sabihin ng renaissance?

Sagot

Ang salitang renaissance ay isang salitang French na literal na nangangahulugang “pagkabuhay muli.” Tinawag na panahon ng renaissance ang pagbangon ng Europe mula sa tinatawag na Dark Ages at Middle Ages.

Ang Dark Ages ay ang pagbagsak ng imperyong Romano at pagsibol naman ng Italy. Ito ay ang panahon na naganap noong ika-14 hanggang ika-17 siglo.

Sa panahong ito muling sumibol ang magandang kultura ng Europe kabilang ang masiglang politika at pamahalaan.

Maging ang ekonomiya at ang sining ay muling natuklasan sa panahong ito na tunay na patunay na muling ipinanganak ang sigla at kagandahan ng Europe.