Ipaliwanag ang Konsepto ng Kontemporaryong Isyu

Kapag sinabing konsepto ng “kontemporaryong isyu,” ibig sabihin ay sinasalamin nito ang mga isyu, pangyayari, o suliranin, na nau-ugnay sa kasalukuyan o sa modernong panahon.

Ito ay patungkol sa mga bagay na napapanahon. Maaaring ito ay panlipunan, pampulitika, pang-heograpiya, pang-relihiyon, pang-ekonomika, pang-kultura, at marami pang iba. Ang Pilipinas ay humaharap sa maraming kontemporaryong isyu.

Isa na rito ang krisis sa klima, kung saan ang pabago-bagong panahon ay lubos na nakakaapekto sa bansa. Ang pandemyang Covid-19 naman ay isang kontemporaryong isyu na kinakaharap ng buong mundo.

Isa itong kontemporaryong isyu na nagdulot ng malawak at malalim na epekto sa kalusugan, ekonomiya, at pang araw-araw na pamumuhay ng lahat ng tao sa mundo.