Bakit Mahalagang Pag Aralan Ang Ekonomiks?

Ang ekonomiks ay parang compass o gabay sa paglalakbay sa mundo ng pera at kalakalan. Sa bawat hakbang natin sa buhay, may mga bagay tayong gustong makuha o marating, at ang ekonomiks ang nagtuturo sa atin kung paano ito maabot nang maayos.

Ang pera, bagay, at serbisyo ay palaging nagbabago ang halaga. Sa ekonomiks, natutunan natin kung bakit ganito ang galaw ng presyo at paano ito nakakaapekto sa ating mga desisyon.

Masasabi nating, sa pag-aaral ng ekonomiks, mas nagiging handa tayo sa mga pagbabago at hamon sa buhay, at mas nagiging maalam tayo sa pagpili at pagdedesisyon ukol sa ating kinabukasan.