Paano Nakakaapekto Ang Cyberbullying Sa Nagiging Biktima Nito?

Sa aking napapansin at sariling karanasan, kapag na-cyberbully ang isang tao, maaari siyang makaramdaman ng pangangamba at kawalan ng tiwala sa sarili. Laging iniisip kung totoo ba ang mga sinasabi ng iba at kung dapat pa bang magtiwala sa ibang tao.

Pag-uugali

Dulot ng cyberbullying, maaari ring magbago ang kilos at asal ng isang tao. Hindi na siya gaanong makikipag-usap o makikisalamuha sa iba. Nagiging sensitibo siya sa mga biro o komento mula sa ibang tao.

Kalusugan at Kapakanan

Kahit sa mga kabataan, maaari rin itong magdulot ng matinding stress, pagkabalisa, at kahit depresyon. Minsan ay mahirap na rin para sa kanila ang makatulog at bumababa din ang kanilang grades sa eskwelahan.

Pagbabago sa Online Presence

Ang iba ay pipiliing magtago o i-deactivate na lamang ang kanilang mga account upang iwasan ang mga taong nang-aalipusta. Iniwasan na rin nila ang paggamit ng internet.

Mahalagang malaman natin ang epekto ng ating mga salita at aksyon sa online. Dahil tulad natin, tao rin at nasasaktan ang mga taong nakakausap natin online.