Tama Bang Hilingin ang Bendisyon ng Magulang sa Pagpapasya Bakit

Tanong

Tama bang hilingin ang bendisyon ng magulang sa pagpapasya? bakit?

Sagot

Bilang isang indibidwal, mayroon tayong kalayaan na magdesisyon para sa ating sarili. Gayunman, mayroong mga pagkakataon na kailangan nating humingi ng bendisyon mula sa ating mga magulang tuwing tayo ay nagpapasiya.

Kahit na mayroon tayong kalayaan para sa ating sarili, hindi naman natin maitatanggi na marami pa rin tayong hindi nalalaman sa mundo. Ang pagkonsulta at paghingi ng pagpayag ng mga magulang ay nakatutulong upang malaman natin kung tama ang ginagawa nating pagpapasiya para sa ating sarili. Gusto lang naman ng mga magulang natin na tayo ay mapabuti kaya ang kanilang bendisyon ay nangangahulugang tama ang ating desisyon. Sa ating pagtanda naman, gugustuhin din naman nating maibahagi ang ating nalalaman upang magsilbing gabay ng kabataan.