Palatandaan Ng Kakapusan

ang ekonomiks ng kakapusan - ano nga ba ang dahilanNoong unang siglo ng ating henerasyon, ang mundo ay ginawa na sagana sa halos lahat ng pangangailangan ng isang tao. Simple at payak ang karaniwang pamumuhay ng mga sinaunang komunidad, at higit sa lahat ay kokonti pa ang mga tao noon.

May balanse pa noon ang bilang ng mga tao katumbas ng kanilang mga pinagkukunang yaman. Ito ang kadahilanan kung bakit ang buhay noon ay sadyang masagana at matiwasay.

Kahulugan ng Kakapusan

Ang kakapusan ay nagmumula sa salitang kapos, na ang ibig sabihin ay kulang, salat, kakurampot limitado o di sapat. Napakaraming palantandaan nito. Kabilang na dito ay ang gutom, sakit, kamatayan, at gulo.

Mga Dahilan ng Kakapusan

Kapag ang isang bansa ay kinakapos, marami ang nagugutom dahil sa kulang na ang mga pinagkukuhanan ng pagkain tulad ng bigas, gulay, karne at iba pa. Ang labis na kagutuman naman ay nagdudulot ng malnutrisyon, sakit at minsan ay kamatayan. Bukod sa mga sensyales na ito ay maaari ding makaranas ng gulo dahil sa kakulangan ng mga bilihin at likas na yaman.

Mga Halimbawa ng Kakapusan

Nauuri ang ating bansa bilang isang agrikulturang lugar. Pero ang masaklap nito ay patuloy pa rin tayong umaangkat ng bigas mula sa karatig bansa ng Asya. May iba’t-ibang aspeto kung bakit may kakapusan ng bigas sa atin. Isa dito ay ang pagkakaroon ng kartel.

Isang uri ng artipisyal na kakapusan na kung saan ang may gawa ay tao. Tinatago ng mga dambuhalang kapitalista ang mga produkto para magkaroon ng kakapusan at tumaas ang presyo.

listahan ng mga halimbawa ng kakapusanPangalawa ay ang paliit ng paliit na espasyo ng sakahan. Karamihan sa mga palayan ay ginagawa ng mga mall, paktorya o dili kaya ay mga subdibisyon. Tumataas ang bilang ng pangangailangan habang lumiliit at nagiging limitado ang mga pinagkukuhanan ng yaman. Nawawala ang balanse sa produksiyon at distribusyon ng mga produkto.

Bawat isa sa atin ay may magagawa para sa ating lipunan. Kung magiging responsible at disiplinado tayong mamayan ay malaking maitutulong natin para malutasan o maibsan man lang ang problema ng kakapusan sa ating bansa.